FOBİLER

Özgül fobi, belirli bir nesne ya da durumun varlığından veya bunlarla karşılaşma beklentisiyle başlayan aşırı ya da anlamsız şekilde belirgin ve sürekli korku duyma ile karakterizedir.